Pozwolenia zintegrowane (IPPC) i sektorowe

pozwolenia wodnoprawne, odpadowe,
na emisję gazów lub pyłów i inne

Prowadząc działalność gospodarczą zobligowani Państwo jesteście do uzyskania różnych pozwoleń.

Przygotujemy dla Państwa:

  • wnioski o wydanie/zmianę pozwoleń zintegrowanych (IPPC),
  • operaty wodnoprawne na zrzut ścieków oraz pobór wód,
  • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • wnioski o uzyskanie zezwolenia w zakresie: przetwarzania (odzysku i unieszkodliwiania), zbierania i transportu odpadów,
  • wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów,
  • inne pozwolenia.

Zapraszamy do współpracy