Doradztwo, outsourcing

Raporty KOBIZE, monitoring
formalno-prawny i inne

Oferujemy Państwu m.in.:

  • doradztwo środowiskowe na etapie planowania i wdrażania nowych projektów inwestycyjnych, rozbudowy istniejącego zakładu lub realizacji nowego,
  • analizę formalno–prawną, identyfikującą wszystkie obowiązki, jakie spoczywają na Państwa firmie, wynikające z przepisów prawa oraz z decyzji administracyjnych, które dotychczas Państwo uzyskali,
  • opracowanie przeglądu ekologicznego.

Wesprzemy w zakresie:

  • rejestracji i prowadzenia konta zakładu w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE),
  • wypełniania obowiązków zakładu związanych z Europejskim Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR),
  • cyklicznego przedkładania sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi,
  • cyklicznego rozliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wraz z przygotowaniem, wymaganych przepisami prawa sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego.

Zapraszamy do współpracy

Jeżeli chcecie Państwo zaoszczędzić czas, skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań, szukacie merytorycznego wsparcia lub poszukujecie osoby, która przejmie obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska spoczywające na Państwa firmie, zapraszamy do współpracy.