Ochrona środowiska
w planowaniu przestrzennym

opracowania ekofizjograficzne, prognozy
oddziaływania na środowisko, SOOŚ

Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym to wiodąca część naszej działalności. W tym się specjalizujemy. Nie tylko wykonujemy opracowania wynikające z przepisów prawa, ale również staramy się wyznaczać standardy w zakresie sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko. W swoim dorobku mamy recenzowane publikacje naukowe, afiliowane m.in. przez RDOŚ w Poznaniu, RDOŚ w Szczecinie czy GDOŚ oraz ponad 10-letnie doświadczenie w sporządzaniu prognoz. Takie połączenie sprawdzonych i bezpiecznych metod z równoczesnym zastosowaniem najnowszych narzędzi oceny daje gwarancję skutecznego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) i osiągnięcia zamierzonego celu.

Przygotujemy dla Państwa:

  • opracowania ekofizjograficzne,
  • prognozy oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych i strategicznych,
  • uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  • analizy środowiska przyrodniczego na potrzeby dokumentów planowania przestrzennego i strategicznych,
  • analizy przydatności terenów pod kątem możliwości realizacji zamierzenia inwestycyjnego (ograniczenia formalno-prawne, określenie ryzyka środowiskowego itd.),
  • inwentaryzacje przyrodnicze na potrzeby planowania przestrzennego.

Zapraszamy do współpracy