Analizy GIS, modele geoprzetwarzania

analizy lokalizacyjne, społeczno-ekonomiczne, modele geoprzetwarzania

Przygotujemy dla Państwa:

  • analizy dostępności,
  • optymalne lokalizacje urządzeń infrastruktury technicznej (lokalizacja elektrowni wiatrowych, linii elektroenergetycznych, dróg i innych),
  • analizy zagospodarowania terenu na potrzeby planowania przestrzennego czy planów ochrony/planów zadań ochronnych obszarów chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody,
  • analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych na potrzeby m.in. lokalnych programów rewitalizacji (LPR), gminnych programów rewitalizacji (GPR),
  • modele geoprzetwarzania/dedykowane narzędzia GIS,
  • wizualizacje wyników analiz w atrakcyjnej graficznie formie,
  • wszelkiego rodzaju inne analizy GIS w zależności od Państwa zapotrzebowania.

Zapraszamy do współpracy

Analizy gis

Analizy przestrzenne wspierają proces podejmowania decyzji, nie tylko tych dotyczących lokalizacji lotniska, elektrowni wiatrowej, centrum logistycznego, handlowego, przebiegu linii kolejowej czy drogi, ale również znalezienia najbardziej optymalnego terenu pod budowę domu jednorodzinnego. Ponad 13 letnie doświadczenie pozwala nam łączyć możliwości jakie dają narzędzia GIS z wiedzą na temat ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Aplikujemy rozwiązania naukowe do praktyki wykonywania opracowań środowiskowych. Wykorzystując narzędzia GIS przetwarzamy duże zasoby danych przestrzennych w celu wytworzenia nowej informacji, modelowania różnych scenariuszy, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Korzystamy z najlepszych na rynku narzędzi analitycznych oraz, w miarę potrzeb, sami je tworzymy. Pracujemy na komercyjnym oprogramowaniu ArcGIS Desktop oraz na wolnym, otwartym oprogramowaniu QGIS, którego rozwój wspieramy. Połączenie sprawdzonych metod i możliwości, które oferują nam nowoczesne narzędzia, to gwarancja osiągnięcia najlepszych wyników.