Fotogrametria lotnicza (drony)

ortofotomapy, NMPT, teledetekcja, NMPT, panoramy 360, inwentaryzacje lotnicze terenu i infrastruktury

Przygotujemy dla Państwa:

  • numeryczne modele pokrycia terenu (NMPT),
  • za pomocą sprawdzonej metody SfM (więcej…) obliczymy objętości magazynowanych kruszyw, mas ziemnych i innych,
  • opracujemy ortofotomapy,
  • inwentaryzację budynków i urządzeń infrastruktury,
  • inwentaryzację dróg (np. oznakowania poziomego, jakości nawierzchni)
  • inwentaryzację roślinności,
  • obliczenia powierzchni i objętości w oparciu o zdjęcia zebrane podczas lotów,
  • panoramy sferyczne 360,
  • wirtualne spacery.

Zapraszamy do współpracy

Bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP), popularnie nazywanymi dronami, zajmujemy się od czasów, kiedy w Polsce loty nie były w żaden sposób regulowane. Doświadczenia zdobywaliśmy na wielu bezzałogowych statkach powietrznych obecnie większość zadań wykonujemy z wykorzystaniem urządzeń marki DJI. Od dwóch lat wszyscy operatorzy świadczący usługi w ramach firmy EnviMap posiadają świadectwa kwalifikacji, pozwalające na prowadzenie działalności komercyjnej. Nasze bogate doświadczenia wynikające z dotychczas prowadzonych badań naukowych pozwalają na wykonanie opracowania, które będzie odpowiadało Państwa potrzebom. Ponadto w odróżnieniu od wielu podmiotów świadczących usługi BSP potrafimy przetworzyć, przeanalizować i opracować wyniki z przeprowadzonych nalotów.