Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

prognoza oddziaływania na środowisko, pisemne podsumowanie i uzasadnienie, SOOŚ

Od kilkunastu lat sporządzając prognozy oddziaływania na środowisko, mając liczne przemyślenia dotyczące prowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko staramy się wyznaczać nowe standardy w zakresie sporządzani prognoz oddziaływania na środowisko, w swoim dorobku mamy recenzowane publikacje naukowe, afiliowane m.in. przez RDOŚ w Poznaniu, RDOŚ w Szczecinie czy GDOŚ Doświadczenie zdobyte w praktyce procedowania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz wiedza zdobyta poprzez pracę naukową pozwoli na realizację powierzonych nam zadań w profesjonalny i zoptymalizowany finansowo i czasowo sposób.Opracowaliśmy kilkadziesiąt prognoz oddziaływania na środowisko wraz z pisemnym podsumowaniem i uzasadnieniem nie tylko dla dokumentów planowania przestrzennego (projektów SUiKZP i MPZP) ale również dla innych dokumentów strategicznych m.in. gminne programy rewitalizacji, programy ochrony środowiska, strategie rozwoju).

Zapraszamy do współpracy