Analizy przestrzenne GIS

analizy widoczności, krajobrazowe, lokalizacyjne,
społeczno-ekonomiczne

Analizy przestrzenne wspierają proces podejmowania decyzji, nie tylko tych dotyczących lokalizacji lotniska, elektrowni wiatrowej, centrum logistycznego, handlowego, przebiegu linii kolejowej czy drogi, ale również znalezienia najbardziej optymalnego terenu pod budowę domu jednorodzinnego.

Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam łączyć możliwości jakie dają narzędzia GIS z wiedzą na temat ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Aplikujemy rozwiązania naukowe do praktyki wykonywania opracowań środowiskowych.

Wykorzystując narzędzia GIS przetwarzamy duże zasoby danych przestrzennych w celu wytworzenia nowej informacji, modelowania różnych scenariuszy, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Korzystamy z najlepszych na rynku narzędzi analitycznych oraz, w miarę potrzeb, sami je tworzymy. Pracujemy na komercyjnym oprogramowaniu ArcGIS Desktop oraz na wolnym, otwartym oprogramowaniu QGIS, którego rozwój wspieramy.

Połączenie sprawdzonych metod i możliwości, które oferują nam nowoczesne narzędzia, to gwarancja osiągnięcia najlepszych wyników.

Przygotujemy dla Państwa:

 • analizy dostępności,
 • analizy widoczności (określenie potencjalnego zasięgu widoczności projektowanych obiektów oraz ocena ich oddziaływania na krajobraz),
 • optymalne lokalizacje urządzeń infrastruktury technicznej (lokalizacja elektrowni wiatrowych, linii elektroenergetycznych, dróg i innych),
 • zdjęcia panoramiczne, które stanowią wartościowy materiał analizy krajobrazu,
 • mapy akustyczne,
 • analizy zagospodarowania terenu na potrzeby planowania przestrzennego czy planów ochrony/planów zadań ochronnych obszarów chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody,
 • analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych na potrzeby m.in. lokalnych programów rewitalizacji (LPR), gminnych programów rewitalizacji (GPR),
 • wizualizacje wyników analiz w atrakcyjnej graficznie formie,
 • opracujemy numeryczne modele pokrycia terenu (NMPT),
 • za pomocą sprawdzonej metody SfM obliczymy objętości magazynowanych kruszyw, mas ziemnych i innych,
 • opracujemy ortofotomapy,
 • analizy teledetekcyjne,
 • wszelkiego rodzaju inne analizy GIS w zależności od Państwa zapotrzebowania.

Zapraszamy do współpracy